Danh sách đàn piano trưng bày & Chính sách ưu đãi dành cho Giáo viên/học viên TED SAIGON

GRAND PIANO


(Nhấp vào hình ảnh để xem thông tin chi tiết)

Kayserburg Grand Piano GH160

500,000,000
425,000,000

Tình trạng: Brand New
Xuất xứ thương hiệu: CHLB Đức
Kích thước: DxRxC (cm): 160 x 150 x 100

Grand Piano Ritmuller GP160R1Z

390,000,000
331,500,000

Tình trạng: Brand New
Xuất xứ thương hiệu: CHLB Đức
Kích thước: DxRxC (cm): 160 x 155 x 100

UPRIGHT PIANO


(Nhấp vào hình ảnh để xem thông tin chi tiết)

Kayserburg KHB1

250,000,000
212,500,000

Tình trạng: Brand New
Xuất xứ thương hiệu: Đức
Kích thước: DxRxC (cm): 154 x 63 x 120

Ritmuller RS120

170,000,000
144,500,000

Tình trạng: Brand New
Xuất xứ thương hiệu: China
Kích thước: DxRxC (cm): 150 x 62 x 120

Pearl River EU118S

150,000,000
127,500,000

Tình trạng: Brand New
Xuất xứ thương hiệu: China
Kích thước: DxRxC (cm): 149 x 59 x 118

Pearl River EU110F

110,000,000
93,500,000

Tình trạng: Brand New
Xuất xứ thương hiệu: Pearl River Piano Group
Kích thước: DxRxC (cm): 110 x 150 x 60

Pleyel P124 – OPM

420,000,000
378,000,000

Tình trạng: Brand New
Xuất xứ thương hiệu: Pháp
Kích thước: DxRxC (cm): 124 x 148 x 63

Ritmuller R2Z – Limited Red Polish

250,000,000
225,000,000

Tình trạng: Brand New
Xuất xứ thương hiệu: CHLB Đức
Kích thước: DxRxC (cm): 151 x 60 x 123