204 Phạm Thái Bường, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TPHCM
Hotline: 0836 006 600