Ritmüller RSH123

270,000,000

Ritmüller là thương hiệu piano cao cấp lâu đời của Đức , danh tiếng của Ritmüller được khẳng định ngay từ những năm đầu thế kỷ XVIII. Những dòng đàn Ritmüller ngày nay cụ thể là Series RS 2020 “New series, New Quality”, mang trong minh sứ mệnh làm thay đổi thị trường. Những tiêu chí tốt nhất, nguyên vật liệu tốt nhất, phát minh mới nhất đều được sử dụng cho Ritmüller RS. Có thể nói Ritmüller luôn thay đổi mình để tiếp thu những tinh túy nhất của thế giới.