TED SAIGON PIANO cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Bạn vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

1. Mục đích và phạm vi thu thập?

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại TED SAIGON PIANO, bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số điện thoại, Địa chỉ,…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. TED SAIGON PIANO không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website TED SAIGON PIANO. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) bạn sử dụng mỗi khi truy cập vào TED SAIGON PIANO, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

TED SAIGON PIANO thu thập và sử dụng thông tin cá nhân bạn với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: Gởi thư ngỏ, Thư cảm ơn, SMS, Thông tin về kỹ thuật và bảo mật,…

3. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng được TED SAIGON PIANO cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của TED SAIGON PIANO. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ Khách hàng.

Ban quản lý TED SAIGON PIANO yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/liên hệ, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, Số điện thoại, Email, Địa chỉ,… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý TED SAIGON PIANO không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách hàng nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Khách hàng cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.